Sa Altyn pod poltina pogon

Sa Altyn pod poltina pogon
( Inosk .) - dati malo da se više .; varati Prosj. (Oh, imao sam obegoril ...) Ali ti, budalo, ne može biti na taj način sa Altyn pod poltina disk! - hvalio se Makarov Tikhonich. Melnikov. U šumi. 2, 4. Biti vruće. Pogledajte dati lizati da biste dobili remen. Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije.

( inosk .) - dati malo da se više .; varati Prosj. (Oh, imao sam obegoril ...) Ali ti, budalo, ne može biti na taj način sa Altyn pod poltina disk! - hvalio se Makarov Tikhonich. Melnikov. U šumi. 2, 4. Biti vruće. Pogledajte dati lizati da biste dobili remen.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.