Sa muhom

Sa muhom
( Inosk .) - a pijan sri Prije dvorca ... još uvijek je bilo moguće voziti trideset četrdeset konja. Ako vozač nije pijan, konj ne prigovarati, zatim trideset milja neće, a ako vozač sa muhom tako izgladnjele konje, cijela pedeset upisali. A. P. Čehov. Preokrenuo se. Pogledajte slomiti let. Ruska misao i govor.

( inosk .) - a pijan sri Prije dvorca ... još uvijek je bilo moguće voziti trideset četrdeset konja. Ako vozač nije pijan, konj ne prigovarati, zatim trideset milja neće, a ako vozač sa muhom tako izgladnjele konje, cijela pedeset upisali. A. P. Čehov. Preokrenuo se. Pogledajte slomiti let.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.