Sa pilići idite na

Sa pilići idite na
( Inosk ..) - Rano S kokoši na spavanje, ustanite s šaliti. Prosj. Wer mit den Hühnern, zu Bette geht, sa mit dem Hahn aufstehen. ( njemački ambasadori ) do cocks da se ustaju. Pogledajte s pramenjem koji se diže . Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija.

( inosk ..) - Rano S kokoši na spavanje, ustanite s šaliti. Prosj. Wer mit den Hühnern, zu Bette geht, sa mit dem Hahn aufstehen. ( njemački ambasadori ) do cocks da se ustaju. Pogledajte s pramenjem koji se diže .

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.