Sa sve više i više će biti potrebno

Sa sve više i više će biti potrebno
Cf. Τα μεγάλα μεγάλα και πάσχει κακά. Velika je također prolazila kroz velike nesreće. Stob. fr. Eurip. 81. Kome je mnogo dana . Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi.

Cf. Τα μεγάλα μεγάλα και πάσχει κακά. Velika je također prolazila kroz velike nesreće. Stob. fr. Eurip. 81. Kome je mnogo dana .

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.