Sa kožuh u istini ljudi ne čini

Sa kožuh u istini ljudi ne čini
Cf. Istina je više tolerantno vypotkryta. Krylov. Vuk i Lisica. Pogledajte Gola istina. Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi.

Cf. Istina je više tolerantno vypotkryta. Krylov. Vuk i Lisica. Pogledajte Gola istina.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.