Sa atmosferski

Sa atmosferski
Strasno (s aspirirani) ( inosk .) - s entuzijazmom, uvlači u nešto (aluzija na Hickey , zagušenja, Carr, usisavanje zub predmet) sri padati, pa padne, kaže gospođa Weiss kako slijedi strasno . A. P. Čehov. Starost. Prosj. Moderna Francuska ... strasno se čita, nahranio bezbroj smiješno, ružno ... romani .

strasno (s aspirirani) ( inosk .) - s entuzijazmom, uvlači u nešto (aluzija na Hickey , zagušenja, Carr, usisavanje zub predmet) sri padati, pa padne, kaže gospođa Weiss kako slijedi strasno . A. P. Čehov. Starost. Prosj. Moderna Francuska ... strasno se čita, nahranio bezbroj smiješno, ružno ... romani ... U. Stas. Iz Pariške izložbe ("Vijesti", 23. lipanj 1898).

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.