Sa vukovi inače bi svijet {}

Sa vukovi inače bi svijet {}
Kako skinuti kožu od njih dolje. Krylov. Vuk u uzgajivačnici. Prosj. Le loup mourra i peau qui in l'escorchera vif. Prov. Communs. XV s. Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi.

Kako skinuti kožu od njih dolje. Krylov. Vuk u uzgajivačnici. Prosj. Le loup mourra i peau qui in l'escorchera vif. Prov. Communs. XV s.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.