Sa svijetom na niz košulju lošeg

Sa svijetom na niz košulju lošeg
Zapisnik biti lijen - i drva za ogrjev. Na kapljici mora, na volozhke (smrdljivi) sijena; na gomilu gomila. Prosj. chariton je ... (s predstavke) ... u svijetu ... sve lopatom kukuruza, te kuće; i sa svijetom na uzici, goli košulja , sve mrvice, gladni pite. Dal. Priča o Shemyakinovom sudu. Prosj. Kao i svaka string napokon spojen na haljina , tako da je svaki mali dar čini veliki račun.

Zapisnik biti lijen - i drva za ogrjev. Na kapljici mora, na volozhke (smrdljivi) sijena; na gomilu gomila. Prosj. chariton je ... (s predstavke) ... u svijetu ... sve lopatom kukuruza, te kuće; i sa svijetom na uzici, goli košulja , sve mrvice, gladni pite. Dal. Priča o Shemyakinovom sudu. Prosj. Kao i svaka string napokon spojen na haljina , tako da je svaki mali dar čini veliki račun. Prosj. Dukes. Rabb. Spruchkunde. Pogledajte Ovdje, svaki stanovnik lopata.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.